“Göç olgusunun, kimi zaman söylenceler ile şiir ve halk türkülerinin kimi zaman da Türk roman ve öykülerinin konu, uzam, zaman ve izlek gibi temel kurucu öğelerinin göç çevresinde biçimlendiğini görmekteyiz. Yakın dönem dünya tarihindeki siyasal ve toplumsal gelişmelere ve yeniötesi dönemin ürettiği özgürlükçü değerlere bağlı olarak göç ve göçerlik olgusunun yazınsal üretimde tuttuğu yer genişleyerek yalnızca bir esin kaynağı olmanın ötesine geçmeye başlamış, toplumun bir anlatım aracı olarak göç romanı türünün doğmasına katkı vermiştir. Görüldüğü gibi çok eski dönemlere uzanan göç ile yazın ilişkisi, günümüzde sayıları giderek artan göç(er) romanlarının gündemde yer tutmasıyla, daha da önem kazanarak geleceğe doğru evrilmektedir. Göç olgusu, günümüzde eskiden olduğundan daha çok toplumsal, siyasal, artırımsal ve ekinsel yönleriyle tartışılmakta ve anlatılarda yer bulmaktadır. Bu yapıtta, 26-28 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşen TMC2018 Göç Konferansında sunulan çalışmalar yer almaktadır.”