“Japon Dili İncelemeleri (JDİ IV) Serisi olan 4. kitabımızı basmış bulunmaktayız. Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenen III. Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu’nda (JADEUS 2018) sunulan bildiriler, hakem heyetinin değerlendirme ve görüşleri doğrultusunda yazarları tarafından düzeltilerek yayına uygun hale getirilmiştir. Kitabımızın 4. sayısında Türkçe ve Japonca dillerinde yazılmış 16 bölüm yer almaktadır. Bölümler, Japonca eğitimini edebi ve kültürel açıdan ele alan araştırmalar, Türkçe-Japonca karşılaştırmalı dil araştırmaları ve uygulamalı araştırma alanlarındandır. Bu bölümler Japon dili, kültürü ve eğitimi konularına ilgi duyan, öğrenmek – öğretmek isteyenlere ve akademik düzeyde araştırma yapanlara kaynak olması amacıyla kitap haline getirilmiştir.”