Göç olgusunun, kimi zaman söylenceler ile şiir ve halk türkülerinin kimi zaman da Türk roman ve öykülerinin konu, uzam, zaman ve izlek gibi temel kurucu öğelerinin göç çevresinde biçimlendiğini görmekteyiz. Yakın dönem dünya tarihindeki siyasal ve toplumsal gelişmelere ve yeniötesi dönemin ürettiği özgürlükçü değerlere bağlı olarak göç ve göçerlik olgusunun yazınsal üretimde tuttuğu yer genişleyerek yalnızca bir esin kaynağı olmanın ötesine geçmeye başlamış, toplumun bir anlatım aracı olarak göç romanı türünün doğmasına katkı vermiştir.