Filiz Göktuna Yaylacı 1979 yılında Salihli’de doğmuş, ilk, orta ve lise eğitimlerini İzmir’de tamamlamıştır. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında aynı üniversitede “Türk Sinemasında Dış Göç Süreci” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini; 2012 yılında “Belçika’da Yaşayan Türklerin Yörecilik Anlayışları ve Toplumsal İletişim Süreçleri: Belçika’daki Emirdağlılar ve Posoflulara İlişkin Bir Araştırma” başlıklı tezi ile doktora derecesini aldı. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Nüfus Sosyolojisi, Çokkültürlü Toplum Tartışmaları, Küresel Dünyada Uluslararası Göç, Çokkültürlü İletişim, Çeşitlilik Politikaları ve Küresel Hareketlilik, Göç ve Sosyal Hizmet başlıklı lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini yürütmektedir. Uluslararası göç, kültürlerarası iletişim, çokkültürlülük, kimlik, göç ve medya, nüfus sosyolojisi, çocuk sosyolojisi, sığınmacı ve mültecilerle sosyal hizmetler konularında çalışmalarını sürdürmektedir.