Günümüzde birey ve toplum yaşam sürecinde oldukça karmaşık problemlerle karşılaşmakta ve mutsuzluğa sürüklenmektedir. Bu sorunların çözümü duruma göre bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanda farklı becerilerin işletilmesini, böylece birey ya da toplumun huzurunu kaçıran problemlerin alt edilmesini gerektirmektedir. Bundan dolayı beceri temelli öğretimin benimsediği günümüz eğitim sisteminde bireylere problem çözme becerisi kazandırılması oldukça önemsenmektedir.