“Alevi-Sünni Diyalogu” adlı bu eserin amacı, kendisini Alevi ya da Sünni olarak tanımlayan kişi ve grupların inanıp yaşamaya çalıştığı değerlerle ilgili yorum yapmak değil; tarafları olduğu gibi kabul ederek, aynı toplumda bir arada barış ve huzur içerisinde yaşama iradesinin güçlenmesine katkıda bulunmaktır.