Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar da kimlik vardır. Her birey ayrı bir kimliktir. Ama bireyin özgün kimliğinin oluşumunu sağlayan toplumsal kimliktir. Toplumsal kimlik ise yüzlerce yıllık evrim sürecinde bir oluşuma dayanır. Kuşaktan kuşağa kimi kalıtımlar ve özellikler aktarılır. Toplumsal kimlik uzun bir zaman diliminde, uzam ve ortama bağlı olarak oluşur. Alevi kimliğinin oluşumu için de bu koşullar geçerlidir. Alevi kimliğinin ilk belirişi oldukça eski dönemlere iner, İslam dan çok eskilere dayanır. O dönemlerde Alevi adı ile anılmaz. Tarihsel açıdan Alevi, Ali soyundan gelen demektir. Bu söz İran'da söylediğinde böyle bu anlam çıkmaktadır.