Aleviliğin temel kurumlarından Dedelik Kurumunun önemi, yapısı, işleyişi, işlevleri ve günümüzdeki durumunun bilimsel yöntem ve teknikler kullanarak sübjektiflikten uzak, tarafsız bir bakış açısıyla kırsal yaşam formlarının hakim olduğu bir alan çalışması ile daha sağlıklı bir şekilde anlaşılarak, tespit edileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, Türkiye’de en çok Cemevi bulunan Tokat ve Sivas illerinin, Anadolu Aleviliği’nde Dedelik kurumunu güçlü bir şekilde yaşatan önemli örnek teşkil etmektedir.