Türkiye’de 1990’ların sonlarından beri gittikçe popülerleşen 9/8’lik Roman Dansı’nın kültürel bir ürünken ticari bir ürün hâline evrilmesini, bedensel değişimler ve kimliksel dönüşümler üzerinden somutlaştırmaya çalışılmıştır. Bu kitapta, kimliksel temsillerin belki de en dikkat çeken tarafı olan etnik kimlik meselesinde yeni bir tartışma ortamı yaratmak temel amaçlardan biridir. Çünkü kimliksel inşa süreçlerini Çingeneler üzerinden incelendiğinde, mesele etnisite, vatandaşlık, millet olma vb. kavramların ötesinde kültürel alana dair. Buradaki niyetim “etnisite” başlığını yok saymak değil, aksine kültürel kimliğin “etnisite” kelimesiyle içine girilen, üretilen, yapılandırılan, çerçevelenen ve şekillenen yapısının dinamiklerinianlayabilmek. Akademik bir başlık olarak etnisiteyi kullanırken,aslında toplumsal yaşamın kültürel kodlarının hangi kategoriler içine sıkıştırıldığını anlamak.