Elinizdeki bu kitap, Türkiye’den yurt dışına göç eden insanların bulundukları ülkelerdeki göçmenlik halleri üzerine odaklanmaktadır. Çalışmada alanlarında uzman on akademisyen tarafından, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka, İsveç, Norveç, İngiltere ve Amerika’da yerleşik Türk göçmenlerin kültürel, sosyal, ekonomik, etnik ve dinsel yaşam tecrübeleri bütüncül bir bakışla ele alınmaktadır. Ayrıca her bir bölüm, Türk göçmenler tarafından tesis edilen dinî sivil örgütlenmeler etrafında şekillenen dinsel yaşam tecrübeleri üzerine sosyolojik analizleri de ihtiva etmektedir.