Bu kitap Uluslararası Göç derslerinde temel metin olarak kullanılmak üzere yayınlanmış dergi makaleleri ve kitap bölümleri biraraya getirilerek hazırlanmıştır. Göç kuramlarından, göç politikalarına, göçmen uyumu ve vatandaşlıktan, Türkiye’nin içe ve dışa göç deneyimlerine dek pek çok temel konu alanın uzmanlarınca hazırlanmış makaleler ile tartışılmaktadır. Altı kısım olarak hazırlanan kitapta öğrencilerin çalışmasını destekleyecek ileri okuma listeleri de sunulmuştur. Kitabın ana temaları BİRİNCİ KISIM: Göç ve Temel Kavramlar, İKİNCİ KISIM: Kuramsal Açıklamalar, ÜÇÜNCÜ KISIM: Göç, Güvenlik, Biyo-politika, DÖRDÜNCÜ KISIM: Türkiye ve Göçler, BEŞİNCİ KISIM: Politika ve uyum ve ALTINCI KISIM: Güncel Tartışmalardan oluşmaktadır.