Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra Tek parti hükümeti idari teşkilatını güçlendirmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla Umumi Müfettişlik kurumunu oluşturmuştur. 1927-1952 yılları arasında beş adet Umumi Müfettişlik kurulmuştur. Birinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Umumi Müfettişlikler, faaliyet alanı olarak Türkiye’nin doğusunu kapsamışlardır. İkinci yani diğer adıyla Trakya Umumi Müfettişliği ise, Trakya bölgesinde faaliyet göstermesi için kurulmuştur. Trakya Umumi Müfettişliği’ne, sorumlu olduğu bölgenin bayındırlık, iskan, sağlık, kültür ve tarım alanlarında gelişimini sağlama görevi verilmiştir. Trakya Umumi Müfettişliği, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkeyi saran köycülük düşüncesinin Trakya’da bayraktarlığını yapmıştır. Türkiye’de 1930’lu yılların köy, köycü ve köycülük vurguları, Trakya Umumi Müfettişliği sayesinde uygulama alanı bulmuştur. Müfettişliğin Trakya köylerinde yaptığı çalışmalar, bölgenin çehresini değiştirmiştir.