1918- 1920 yılları arasında iki yıl, Anadolu ve Trakya’da hâkimiyeti ele alan ve ‘’Kongreler Dönemi’’ olarak adlandırılan bu dönemde, düzenli orduya geçişin sağlanması için gerekli alt yapı hazırlanmış ve Türk Ordusu’nun kullanıma sunulmuştur