Atatürk, Jön Türklerin siyasi fikirlerinden etkilendi. Bunlardan kendi fikirlerine uygun olanları uyguladı. Uygun bulmadıklarını da dikkate almadı. Ayrıca İttihatçıların hiç aklına gelmeyen pek çok hususu düşündü ve gerçekleştirdi. Bu çalışmada Atatürk’ün Jön Türlerle, İttihat ve Terakki Cemiyeti ve İttihatçılarla ilişkileri üzerinde durulmuştur.