Bu çalışma, halkevlerinin Niğde yerelindeki Akpınar Dergisi'nin 1934-1941 yılları arasında çıkmış 61 sayısının orijinal halleri korunarak elektronik ortama aktarılmasıyla hazırlanmıştır. Bazı sayılardaki eksiklik derginin orijinal halindeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır.