Now we are nearly at the end of the first quarter of the twenty-first century, but violence still permeates in our lives at various levels. Various forms of violence occurring at levels of interpersonal, self-directed, collective, state, warfare, child and youth violence, intimate partner violence, environmental violence, and animal violence lay bare the complexity and pervasiveness of the phenomenon, yet it also brings along the necessity to discuss violence from multiple perspectives. Undoubtedly, violence that we have been facing and/or enduring in our lives are mostly man-made; however we need to raise awareness about the interrelatedness of various forms of violence directed not only to human beings but also to all nonhuman beings, including animate and inanimate entities, around us. In this way, we could rethink the definition of violence and enhance our understanding of the concept from wider perspectives. The abstrats collected in this book aim to discuss the concept of violence, its various forms and its representations in literature, culture and arts in order to raise awareness about the interrelatedness of various forms of violence directed not only to human beings but also to all nonhuman beings, including animate and inanimate entities, around us. In doing so, this book intends to contribute to the field of violence studies through the reconsideration of the meaning of violence from multiple perspectives. Bizler, neredeyse yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarını yaşamaktayız, ancak şiddet hayatımıza hala çeşitli düzeylerde nüfuz ediyor. Kişilerarası, öze yöneltilen, kolektif, devlet, savaş, çocuk ve genç şiddeti, yakın eş şiddeti, çevresel şiddet ve hayvan şiddeti gibi çeşitli düzlemlerde vuku bulan şiddet biçimleri olgunun karmaşıklığını ve yaygınlığını açıkça ortaya koymakla beraber şiddet kavramının farklı açılardan tartışılması gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Kuşkusuz, hayatlarımızda deneyimlediğimiz ve / veya katlandığımız şiddetin büyük çoğunluğu insan eliyledir, ancak şiddetin tanımını yaparken sadece ‘insana yöneltilen’ veya odağında ‘insan’ olan şiddetin yanı sıra çevremizdeki canlı ve cansız varlıklara yöneltilen şiddeti de konuşmak hususunda farkındalık yaratmak elzemdir. Bu sayede şiddetin tanımını yeniden yapabilir ve kavramı farklı perspektiflerden görerek bakış açımızı zenginleştirebiliriz. Bu kitapta derlenen özetler, şiddet kavramını, çeşitli biçimlerini ve edebiyat, kültür ve sanattaki temsillerini tartışmayı ve sadece insanlara değil, çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar da dahil olmak üzere tüm insan olmayan varlıklara yönelik şiddetin çeşitli biçimlerinin birbiriyle ilişkisi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu açıdan, bu kitap şiddetin anlamının çoklu perspektiflerden yeniden ele alınması yoluyla şiddet çalışmaları alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.