Bu eser, göç ve eğitim alanına mütevazı bir katkı sağlama düşüncesiyle ortaya çıkmış; göç ve eğitim alanında akademik çalışma yürütenlerin yanı sıra konuya entelektüel ilgi duyan bir okuyucu kitlesinin de istifadesine sunulmaya çalışılmıştır. Her biri göç ile ilgili kendi sahasında uzman ve bilfiil alandan gelen araştırmacıların çalışmalarıyla ortaya çıkan bu kitabın göç ve eğitim ilişkisi noktasında alana katkı yapacağını düşünmekteyiz. Çalışmamızın bu alanda yapılmış en mükemmel çalışma olduğu iddiasında olmadığımızı ve bu noktada her türlü eleştiriye ve düşünceye açık olduğumuzu ifade edebiliriz. Son olarak bu eserin ortaya çıkmasında katkısı olan tüm yazar ve alan uzmanlarına teşekkür ediyoruz. Çalışmanın tüm okuyucular için faydalı olmasını temenni ediyoruz.