ULUSLARARASI KARS ÂLİMLERİ VE EDEBİYATÇILARI SEMPOZYUMU-I (KARS - 10.12.2021) BİLDİRİLER KİTABI