Bu eser yeni başlayanlar, daha önce Arap harfli alfabeyi öğrenip çalışmayı bırakanlar, Osmanlı Türkçesini okumayı hızlandırmak isteyenler için hazırlanmıştır. Bir dildeki metinleri anlamlı olarak okuyabilmek o dili öğrenenlerin birinci hedefi olduğu göz önüne alındığında, kitabın hazırlanmasındaki amaç da ortaya çıkmış olur. Serinin ilk kitabı olarak düşünülen eser öğrencilerimizde gördüğümüz hece hece, kelime kelime okumayı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.