Önceki kitaplarda, yalnızca bir eklem bölgesinin hareket kâbiliyetinin Hareket Portesi üzerinde yapılan işâretlemeleri ve bunların bedenleştirilmesine odaklanılmıştı. Ancak HPNS Alt Ekstremite-3'te, esas konu kombinasyonlar olduğundan, ya bir eklemde en az iki işâretleme ile karşılaşacaksınız ya da iki işâretleme aralığında en az birer işâret bulunduğunu göreceksiniz. Kombinasyon uygulamalarınızda, her pozisyon sütununun, öncelikle ayrı ayrı bedenleştirilmesi, sonrasında gerekli nüans (sıçrama, yönelme, tekrar işâretlemeleri vb.) işaretlemelerinin yardımıyla ardı ardına denenmesinin yararını, denedikçe daha iyi anlayabilecek okur.