Bu çalışma, halkevlerinin Elazığ yerelindeki Altan Dergisi'nin 1935-1939 yılları arasında çıkmış 25 sayısının orijinal halleri korunarak elektronik ortama aktarılmasıyla hazırlanmıştır. Bazı dergi sayılarındaki eksiklikler orijinal kaynağa ulaşılamamış olmasından kaynaklanmaktadır.