Bu çalışma, halkevlerinin Edirne yerelindeki 6 Ok Dergisi'nin 1933-1934 yılları arasında çıkmış 21 sayısının orijinal halleri korunarak elektronik ortama aktarılmasıyla hazırlanmıştır. Bazı sayılardaki eksiklik derginin orijinal halindeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır.