Bu çalışma, halkevlerinin Diyarbakır yerelindeki Karacağ Dergisi'nin 1938-1940 yılları arasında çıkmış 24 sayısının orijinal halleri korunarak elektronik ortama aktarılmasıyla hazırlanmıştır. Bazı sayılardaki eksiklik derginin orijinal halindeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır.