Hayattın her anında muhatap olunan işletmeler, temelde kişilerin (bireyler, kurum ve kuruluşlar) istek ve ihtiyaçlarının tatmini için var olmaktadırlar. İşletmelerin tanımları ve amaçları hakkında birçok görüş vardır. Fakat genel olarak kabul edilen şekliyle işletme; ekonomik bir mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerini bir araya getirerek insan gereksinmelerinin karşılanması için mal ve/veya hizmet üretiminin gerçekleştirildiği, iktisadi birim olarak tanımlanmıştır.

Benzer Kitaplar