“Dini Hitabet ve Mesleki Uygulama” dersi, imam-hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sonrasında mesleki sorumlulukları yerine getirebilecek düzeyde bilgi, beceri ve sunum kurallarını öğrenmelerine yönelik bir derstir. Din görevlisi, ne kadar bilgili olursa olsun, eğer bu bilgi birikimini gerekli yöntem ve teknikleri kullanarak insanlara anlatama becerisine sahip değilse mesleğinde başarılı olamaz. Nitekim bilgiyi muhataplarına anlatma konusunda yetersiz olanlar başarısız tüccara benzetilmekte, ‘bilgisi var ama satışı yok’ denilerek eleştirilmektedir. İşte bu eser, topluma karşı mesleki sorumluluğunu yerine getirmek durumunda olan din görevlilerine ve din gönüllülerine yol gösterici önemli bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Yine bu eserin okuyucuda İslam dinini öğrenme ve öğretme isteğini artırıcı, din görevliliği mesleğini sevdirici, bu mesleğin zorluk ve kolaylıklarını tanıtıcı, toplum karşısında etkili konuşabilen özgüveni yüksek hatiplerden olmayı özendirici bir özellik taşıdığını söyleyebiliriz.