Evvelâ şunu arz edeyim ki; yazacağım yazılar, bu hâdisenin romanlaştırılmış bir şekli değildir. Her satırı, her cümlesi, resmi vesikalara ve o devrin en mühim devlet ricalinin mazbut hatıralarına müstenittir (dayanmaktadır). Bu hususta en küçük tereddüde kapılan karilerim (okuyucularım), ikametgâhıma gelirler. Bu vesikaları birer birer görebilirler.