Sadece önlisans öğretimi dikkate alınarak hazırlanmış ders kitabı eksikliği, önlisans öğrencilerimizin karşılaştığı önemli problemlerden biridir. Önlisans öğretiminde genellikle lisans öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarından yararlanılmakta, bu da önlisans öğrencileri için ihtiyaç duyulan optimum bilginin ayırt edilmesi gerekliliği gibi çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir.Bu ders kitabı eczane hizmetleri teknikerlerinin iş hayatında ihtiyaç duyacakları temel farmasötik hesaplamalar ve sık kullanılan bazı majistral ilaçların hazırlanması ile ilgili hususları içermektedir.