Bu çalışma, üniversitelerimizin birçoğunda Enformatik Bölümü tarafından verilmekte olan “Temel Bilgisayar” dersine kaynak oluşturacak nitelikte hazırlanmıştır. İki ciltten oluşan bu çalışmanın birinci cildi olan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I’de; bilgisayarın gelişim süreci, temel kavramlar, donanım bilgileri vb üzerinde durulmuştur.