Ülkemizde çeşitli kalıntılara ve eserlere rastlıyoruz. Anadolu tarihi incelendiğinde yapı önemli bir yer tutmaktadır. Barınma, beslenme, savunma, Sosyal ve dini amaçlı eserlerin günümüze kadar geldiği görülmektedir. Kalıntılar başlığı altında derlediğimiz yapıtlar, Kaleler, Cami ve Türbeler, Kiliseler, Medreseler, Hanlar toplamının beş binler seviyesinde olduğu bilinmektedir. Tarihi kalıntılar (yapıtlar-Kaleler-Cami ve Türbeler-Medreseler- Hanlar) ve yerlere Anadolu’nun her tarafında rastlamak mümkündür. Açık hava tiyatrosu, tapınak, kaya sığınağı, kitabe, buluntu yerleri, hamam, köprü, çeşme, taş han olarak ve höyük, ören yeri, yer altı şehri, tümülüs, harabeler, kaya mezarları, yerleşkeler, dikilitaş, antik kent şeklinde kalıntılar halen mevcuttur. Derlememizde 2463 yapıta, 929 kaleye, 275 cami ve türbeye, 1170 kiliseye, 368 medreseye, 4 hana yer verilmiştir. Toplamda 5209 eser adı kitabımızda yer almıştır. Tarihi kalıntılar (Yapıtlar -Kale-Cami-Türbe-Medrese-Hanlar) ve yerler kitapta alfabetik olarak sıralanmıştır. Derlememizi oluştururken yararlandığımız kaynaklardan, kişiler ve kurumlar, dönemler ve üsluplar, binalar (konutlar-tapınaklar, Kiliseler, manastırlar, sinagoglar), Camiler-Mescitler-Medreseler-Külliyeler, Tekkeler-Türbeler, çeşmeler, surlar-kaleler, ve diğer yapılarla ilgili eserlere, şehirlerle ilgili mimarlık tarihi tezlerine başvurulmuştur. Bu çalışmamızın araştırmacılara ve yararlanacaklara yararlı olmasını diliyorum.