Bu kitaptaki bilimsel bilgilerin içeriği ve sunumunda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (suç bilimi veya suç sosyolojisinin en ileri olduğu bir ülkedir) temel ders kitaplarındaki bilgiler ile paralellik göstermesine özen gösterilmeye çalışıldı. Bu şekilde Türkiye’deki bir lisans veya lisans üsttü öğrenci gelişmiş bir ülkedeki öğrencinin bilgisi ile aşağı yukarı aynı düzeye sahip olacaktır.