Hareketlerin bireysel ve toplumsal bağları kurduğu vurgulanmaktadır. Bu bağların kurulmasında bazı temel kavramlar ve istekler öne çıkar. Örneğin adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar bunların başlıcalarıdır. Farklı tarihsel dönemlerde kavramlara yüklenen anlam değişir ve detaylanır. Böylece hareketler, yeni toplumsal talepleri ifade eden araçlar olmaya devam eder. Hareketlerin, sosyoloji, hukuk, ekonomi, siyaset bilimi ve bunların senteziyle oluşan diğer alt alanlarla bağlantısı vardır.