Muhasebe işletme içi ve işletme dışı bilgi ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma alanı ve gelişmeler nedeniyle oldukça önemli bir yere sahiptir. İşletme hedeflerine ulaşmada gerekli tüm verilerin toplandığı işlenerek bilgiye dönüştürüldüğü bir bilgi işleme ve raporlama sistemi olması muhasebenin önemini artırmıştır. Artık birçok işletmede, işletmenin ekonomik ve mali yapısına ilişkin muhasebe verileri olmadan belirlenen hedeflere ulaşmak hatta işletmeyi yönetmek bile mümkün değildir. Günümüzde, bünyeleri karmaşık hale gelen işletmeler, başarılı olabilmek için muhasebeye daha fazla ağırlık vermek zorundadırlar.

Benzer Kitaplar