İş sağlığı ve güvenliği, insani kaygıların en önemli yönlerinden biridir. Tüm mesleklerde çalışanların; en üst düzeyde fiziksel, zihinsel ve sosyal refahının teşvik edilmesi ve sürdürülmesi için çalışma ortamının işçilere uyarlanması çok önemlidir. Bu şartların sağlanmasında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları tüm dünyada uygulanmaktadır. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem insani hem de yasal bir zorunluluktur. İş yerlerinde ve çalışma ortamlarında güvenli çalışma koşulları sağlayarak, çalışanların güvenli yaşamını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür.