Denetimli serbestlik uygulamalarında Ülkemizin henüz 14 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen birçok AB ülkesinin bu alanda 100 yıllık bir tecrübesi bulunmaktadır. Kendi uygulamalarımızın geliştirile-bilmesi için akademisyenlerin, yöneticilerin ve uygulayıcıların, ileri uygulamaları yerinde görmesi, incelemesi ve tecrübe ede-bilmesi amacıyla, mesleki eğitim ve istihdam alanında ileri uygu-lamaları olan AB üyesi ülkelerden İngiltere’nin “Maze Partnership Ltd” ve Almanya’nın “Mittelhessischer Bildungsverband e.V.” kuruluşları ile stratejik ortaklığa dayalı bir proje çalışması yapılmış-tır. Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ve Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün yerel ortağı olduğu “AB Ülkelerinde Hükümlerin Rehabilite Edilmesi Deneyimlerinin Paylaşılması ve Uygulamaların Geliştirilmesi” projesi hazırlanmış ve Türkiye Ulusal Ajansına sunulmuştur. Proje ile hükümlülerin mesleki eğitimi ve istihdamı alanında, AB üyesi ülkelerin bilgi, tecrübe ve uygulamalarından istifade edilerek kendi koşullarımıza uygun bir “İstihdam Modeli” geliştirilmesi amaçlanmıştır..