1. Bölüm: Giriş..........................................................................................…....................................4 2. Bölüm: Gıda sistemlerinde gıda bileşenlerinin fiziksel durumları….........................................7 3. Bölüm: Su ve buz.................................................................................................................. ...11 4. Bölüm: Karbonhidratlar............................................................................................................20 5. Bölüm: Proteinler......................................................................................................................43 6. Bölüm: Lipitler...........................................................................................................................72 7. Bölüm: Vitaminler.....................................................................................................................98 8. Bölüm: Mineraller...................................................................................................................114 9. Bölüm: Enzimler……......…………………………………………………………………...........................................122 10. Bölüm: Gıdalarda kimyasal bileşim değişimleri.................................................................133 Kaynaklar……………………………..……………………………………………………....................................................136