Eczane Teknikerleri için Temel Matematik kitabı, ilaç şekillerinin hesaplanmasıyla ilgili terminolojiye basit bir düzen içinde odaklanmaktadır. Kitap bölümlerinde anlatılan konular, gerekli olan son cevaptan daha fazlasını sağlar; izlemesi kolay açıklamalar matematik denklemlerinin ve dönüşümlerin nasıl uygulandığını gösterirken, öğrencilerin ilgili konuyu hem bu kitapta hem de gelecekte iş hayatlarında karşılaşabilecekleri problemleri çözerken faydalı olacak şekilde anlamalarına yardımcı olur. Bu kitapta, teknisyenlere öğrendikleri becerilere güvenmeleri için farklı yöntemler gösterilmeye çalışılmıştır.