Bu kitap bir başka! Bunu “bizden” biri olarak yazmaya çalıştım çünkü. Akademik kadroda görevli bir biliminsanı olmamı gözardı etmeden, bilimle elde ettiğim tecrübelerimle kolkola; bir sanatçı olarak tozunu yuttuğum sahnelerin ışıkları altında ve bir dans eğitimcisi olarak çalıştığım, sayısını bile hatırlayamadığım öğrencilerimin huzûrunda yazdım. Kuralları bir kenara ittim. Ama bunu, sadece kitap yazabilmek için değil, 'zeybek dansının bu şekilde kaleme alınan ilk kitabını" yazabilmek için yaptım. Ancak ve ancak özgür tavsiyeler verilerek yapılabilirdi bu bence. İçerikte yer verdiğim hemen hemen her şey, benden "size" yalnızca tavsiye. Tavsiye ama dayanakları; ya tecrübelerim, ya araştırmalarım ya da bu genç yaşında edindiklerimin bana hissettirdikleri. Yani hepsini reddetme şansına sahipsiniz elinizin tersiyle bir kenara itebilir ya da okuyan öğrencilerinize "aklınızı çekmesine izin vermeyin" diyebilirsiniz. Ama sizin yerinizde olsam kulak kabartır gözlerimi pörtletir, söylediklerimi bedenleştirir, ondan sonra karar verirdim. Bilin ki o tavsiyeler doğrudan benim uygulamalarından geliyor tecrübe ile sabit değil ama tecrübeyle.