Bedir Ashabı kitabı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İLİTAM programı öğrencilerinin Pandemi döneminde hazırladığı bir eserdir. WhatsApp’ta ders hocası ile iletişim için kurulan grup zamanla seviyeli yazışmaların olduğu bir sanal sınıfa dönüşür. Üyeler sınıfa sığmaz. Telegram’a geçilir. Üye sayısı Bedir Savaşı’na katılan sahabe sayısına eşit olunca Bedir yürüyüşü başlar. Her öğrenci bir Bedir sahabesi ile bir anlamda kardeş olur. Birbirini tanımayan bu öğrenciler araştırmaya başlarlar. Hoca, grup içerisinden Bedir Ashabı Yârenleri ismini verdiği bir alt grup oluşturur. Bu öğrencilerin her biri yazma, araştırma, iletişim ve koordinasyon olmak üzere çeşitli görevler yapar. Çevrim içi toplantılar yapılır. Sahabe ile ilgili her ayrıntı müzakere edilir. Kaynak eserler, ilgili makaleler, ilgili bilim adamları araştırılır. Biyografilerin alt başlıkları oluşturulur. Bedir ortak heyecandır. Bu yerinde bir heyecandır. Kitap birçok açıdan bir ilk. İddiası sadece katkıda bulunanların heyecanında değil. Proje Bedir Yârenleri’ne çok şey öğretti. Sahabe hayatını araştırırken kendi hayatlarını da muhasebe ettiler. Bedir her şeyi ile yüzlerce insanın ayrı ayrı fakat aynı heyecanla çalışmasını hak ediyor.

Benzer Kitaplar