İşaret et yeter, yerle bir olsun gösterdiğin Muzaffer Dava, şehid olsun emir verdiğin Allah’ın va’adi yenilmez, melekler de gelir Bedir’de, Uhud’da gelenler başka nerde gelir!

Benzer Kitaplar