Benim fiziki babam Ali Rıza’dır, fakat fikri babam Ziya Gökalp’tir. -Mustafa Kemal Atatürk- Yetiştirdiği yüzlerce öğrenci ile bir devre damgasını vuran bir düşünür... Türk düşünce hayatına yeni bir soluk, farklı bir bakış açısı getiren bir bilim insanı... Ve her şeyden önemlisi, bilgisini, ilmini Türklüğe vakfetmiş bir Türkçü... Sosyolojiden edebiyata, tarihe kadar bir çok alanda eserler veren Ziya Gökalp, düşünce hayatımızın önemli simalarından birisidir. İttihat ve Terakki’nin ağır başlı, filozof görünümlü hocası, yaşam öyküsüyle, fikir hayatıyla ve fikirlerinin Türk toplumuna olan etkileri ile geçmişte çok konuşuldu, hala da konuşulmaya devam ediliyor. Lütfü Şehsuvaroğlu, Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Boyutları isimli eserinde işte bu temel kriterlerden yola çıkarak, okurları Ziya Gökalp’in engin fikirleriyle buluşturuyor.

Benzer Kitaplar