Palyaçonun Listesi, Şizofren ve Ötekiler romanlarının yazarı mimar, felsefeci Emre Timur,dan, hayatın en çetin meselelerine bakan bir fikir kitabı... Kader, aşk, din, özgürlük, evrim, devrim ve yaşamak hakkında, estetik ve etik hakkında bir varoluşsal, felsefi sorgulama...

Benzer Kitaplar