Revit Architecture, öncelikle mimarlara yönelik hazırlanmış bir mimari uygulama yazılımı olmakla birlikte inşaat sektörünün diğer kollarına da rahatlıkla hizmet verecek özelliklere sahiptir. Revit’in hizmet alanını kısaca görelim: Mimarlar İç mimarlar Peyzaj mimarları • İnşaat mühendisleri Mekân (iç/dış) modellemenin kullanıldığı diğer tüm sektörler Revit Architecture bir mimari tasarımın başlıca şu aşamalarını gerçekleştirir: Kütle etüdü̈ Mimari tasarım Taşıyıcı sistem çizimi Detay çizimi Peyzaj tasarımı Metraj Temel Proje yönetimi 2 boyutlu sunum (proje) 3 boyutlu sunum Enerji analizi ve simülasyonlar Ana başlıklarıyla değindiğimiz bu aşamaların her biri farklı alt aşamalara sahiptir. Revit’in en büyük özelliği, sözü̈ edilen veya edilmeyen bu aşamaların birbirleriyle parametrik olarak ilişkilendirilmiş olmasıdır. Herhangi bir aşamada yapılan bir değişiklik, o anda diğer aşamalara da yansır. Örneğin kat planlarından birinde yapılan bir değişiklik, bütün cephe, kesit, perspektif hatta mahal listesi ve metrajlara kadar yansır ve sunum paftaları dâhil tümü̈ güncellenir.

Benzer Kitaplar