Açık Kaynak Kodlu PostgreSQL veritabanı, ilişkisel (relational) modeli kullanan ve SQL standart sorgu dilini destekleyen, nesne ilişkisel (object relational) veritabanı yönetim sistemidir. Ücretsiz, platform bağımsız, dünyanın birçok yerinde geliştiricisi olan ve yüksek hacimli işlere uygundur. PostgreSQL diğer ticari ya da açık kaynak kodlu veritabanlarında bulabileceğiniz özelliklerin hemen hepsini hatta daha fazlasını kapsamaktadır. Bu kitabın yazılmasındaki amaç PostgreSQL veritabanının daha geniş kitlelerce bilinmesini sağlamaktır. İÇİNDEKİLER VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ İLİŞKİSEL VERİTABANI TASARIMI İLİŞKİSEL VERİ MODELİ (NORMALİZASYON KURALLARI) POSTGRESQL VERİ TİPLERİ POSTGRESQL VERİTABANI NESNELERİ POSTGRESQL İLE SQL’E GİRİŞ TEMEL SQL KOMUTLARI GRUPLAMA VE GRUP VERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE) BİRDEN FAZLA TABLOYU BİRBİRİNE BAĞLAMA (JOIN) SORGULARI BİRLEŞTİRMEK (ALT SORGULAR İLE ÇALIŞMAK) İLERİ SEVİYE SQL (PL-PgSQL) PL/PGSQL DİLİNDE KONTROL YAPILARI VE DÖNGÜLER VIEW NESNELERİ POSTGRESQL STORED PROCEDURES

Benzer Kitaplar