The Covid-19 crisis, with all the horrors it has caused, has offered humanity an opportunity to reflect on itself and evaluate its point, even if it is delayed. In a very short time, we found ourselves worried about whether we could reach the objects we needed, whether we would lose our jobs or keep our freedom. Alienation is described as withdrawing or separation of a person or a person’s affections from an object or position of former attachment: alienation viewed as a sense of detachment from the values of one’s society, family, and even from one’s own feelings from the values of one’s society and family (S. L. Halleck). Different forms of alienation, such as cultural alienation, professional alienation, and religious alienation, are among the current issues. It is obvious that we need to define different forms of alienation along with the pandemic. I believe this book will not be the first nor the last research book published on the Covid-19 pandemic. Our aim is to leave a resource on the subject for the next generation of researchers. I would like to thank everyone who contributed to the book and hope it will be beneficial for the academic community. Covid-19 krizi yaşattığı tüm dehşetle birlikte insanlığın kendi üzerinde düşünmek, gelmiş bulunduğu noktayı değerlendirmek için de, gecikmeli olsa bile bir imkan sunmuştur. Kendimizi çok kısa bir süre içerisinde ihtiyacımız olan nesnelere ulaşıp ulaşamayacağımız, işimizi kaybedip kaybetmeyeceğimiz ya da özgürlüklerimizi elimizde tutup tutamayacağımız hakkında kaygılanır bulduk. Kelime anlamı itibarı ile yabancılaşma bir şeyin veya kimsenin başka bir şeyden veya kimseden uzaklaşması, başka bir şeyle veya kimseyle olan fonksiyonel veya anlamsal paylaşımının sona ermesi durumunu ifade etmektedir (S.L.Halleck). Kültürel yabancılaşma, mesleki yabancılaşma, dinsel yabancılaşma gibi farklı yabancılaşma biçimleri de günümüzün aktüel konularındandır. Pandemi ile birlikte farklı yabancılaşmaları da tanımlamamız gerektiği aşikârdır. Bu kitabın amacı, yeni sürecin yarattığı yabancılaşmayla birlikte, melezleşme sürecini yeniden inşa etmek, küresel ve yerel arasındaki kültürel karşılaşmalara alternatif yaklaşımları anlamaya katkı sunmaktır.