Yükleniyor

Genel Bilgiler Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Gerçek Kişilik Tüzel Kişilik *Dernekler Vakıflar *Aile Hukuku Evlilik Hukuku Evliliğin Kurulması Evliliğin Genel Hükümleri Eşler Arasındaki Mal Rejimi Evliliğin Sona Ermesi Hısımlık Hukuku Sahih Nesep Soybağının Hükümleri Nafaka Yükümlülüğü ve Ev Düzeni Vesayet Hukuku Miras Hukuku Mirasçılar Mirasın Geçmesi Eşya Hukuku Zilyetlik ve Tapu Sicili Zilyetlik Tapu Sicili Mülkiyet Sınırlı Ayni Haklar İrtifak Haklar *Rehin Haklar