Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Atik tarafından hazırlanan bu çalışmanın amacı “çocuklarımızın Allah ile anlamlı karşılaşmasını” sağlamaktır. Okuduklarında anlayabilecekleri, ilgi, merak ve ihtiyaçlarına cevap olabilecek içerikteki ayetler çocukların Allah ile bağ kurmalarına destekleyecektir. Çocukluk yıllarında oluşmaya başlayan Kuran’la ilgili ilk düşünceler ileri yaşlarda Allah ile geliştirecekleri ilişkinin niteliğini etkileyecektir. Özellikle Allah’ın insanlara gönderdiği son Kitap/Kuran üzerinden bu ilişkinin desteklenmesi çocuklarımızın zamanla Kuran ile kuracakları bağı geliştirici niteliktedir. Salt Arapça metni üzerinden, anlatmak istediği mesaja odaklanmadan yapılan Kur’an okumalarının çocukların gelişimlerini yeterli düzeyde desteklemeyecektir. Çocukların Kur’an’ı hayatlarında kendilerine rehber edinebilmeleri için -psikolojik, pedagojik ve teolojik bir bütünlük içerisinde- alan uzmanları tarafından hazırlanan bu çalışma aynı zamanda alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Benzer Kitaplar