Geçmişten Geleceğe Kriptoloji! Bu kitapta kriptoloji alanının tarihsel süreç içerisinde gelişimi anlatılmıştır. Binlerce yıl öncesinden günümüze kadar bu alanda kullanılan birçok yöntem incelenmiş, bu yöntemlerin algoritma yapılarına değinilmeye çalışılmıştır. Kriptolojiyi en basit haliyle kriptografi ve kriptanaliz olmak üzere iki alt alana ayırmak mümkündür. Kriptografi alanı bir bilgiyi anlaşılmayacak hale getiren tekniklerin tamamını içerirken, kriptanaliz alanı anlamsız bir metinden anlamlı bilgiyi elde etmeyi hedefleyen teknikleri içerir. Kitap bu noktada, kriptanaliz alanıyla karşılaştırıldığında kriptografi alanına daha fazla ağırlık vermiştir. İçerisinde anlatılan yöntemlerin birçoğu kriptografi alanının bir parçasıdır. Kitap şifreleme alanına merak duyan, geçmişten günümüze farklı algoritmalarla şifreleme ve şifre çözme işlemlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler içindir. Ayrıca veri güvenliği konusunda teorik bilginin yanı sıra pratik bilgi sahibi de olmak isteyen yazılım geliştiriciler için bir kaynak niteliğindedir. İçerisinde bulunan yöntemler mümkün olduğunca yalın bir dil kullanılarak anlatılmaya çalışılmıştır. • Tarihteki Şifreleme Yöntemleri • Gizli Anahtarlı Şifreleme Yöntemleri • Açık Anahtarlı Şifreleme Yöntemleri • SMS Şifreleme Uygulaması • Kriptanaliz Yöntemleri • Kriptolojinin Geleceği • Affine Şifreleme Yöntemi • AES Şifreleme Yöntemi • DES Şifreleme Yöntemi • Eliptik Eğri Şifreleme • Kriptanaliz Yöntemleri • Kriptolojinin Tarihi • Kuantum Anahtar Dağıtımı • Kuantum Şifreleme • Permutasyon Şifreleme Yöntemi • RSA Şifreleme • SHA-3 • Vernam Şifreleme Yöntemi

Benzer Kitaplar