Herodot, Tarihin Babası olarak adlandırılmıştır. Çünkü ilk tarih yazarı odur. Bu büyük kişi, şimdilerde Bodrum olarak bildiğimiz Halikarnas’ta doğmuş, büyümüş, yaşamış, yetişmesini Anadolu’muzda tamamlamıştır. Sonradan Sicilya adasına gitmiş, kendi adıyla anılan Heredot Tarihi ni orada kalem almış, orada da ölmüştür. Herodot Tarihi’nde, İlkçağ olaylarını öykülerle birlikte okur, sonsuz haz duyarız. Tarihçilerin atası sayılan bizim yurttaşımız Herodot; bize tarihi olayların bilgileriyle öyküler de vermekle, tarihi bilgileri sıkılmadan öğrenmemizi sağlar. Okuma merakımızı çoğaltır. Çağdaş çocuk edebiyatımızın ünlü ve usta yazarı Abbas Cılga, Herodot Tarihi'nde geçen olaylardan, öykülerden hareket ederek günümüz olaylarıyla geçmişi birleştirmiş, ilginç, özgün bir eser oluşturmuştur.

Benzer Kitaplar