Kültürlerarası iletişim, toplumların kendilerini farklı etnik yapıdaki topluluklara anlatabilmelerini ve uyum içinde bir arada yaşayabilmelerini sağlayan en etkili araçtır. Halkla ilişkiler disiplini ise özünde bir stratejik bir iletişim faaliyeti olduğundan dolayı, kültürün dinamik yapısının halkla ilişkilerin seyrini de etkilediği bir gerçektir. Kültürlerarası ilişkiler çerçevesinden bakıldığında kültür iletişimi etkiler ve nihayetinde ondan etkilenerek şekillenmeye devam eder. Dolayısıyla kültür kavramını halkla ilişkiler disiplini ile kavramsal olarak ilişkilendirmeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, farklı toplumlar arası kültürlerarası etkileşimlerin günümüzde daha fazla yaşanması ve toplumsal kabul ve uyum için kültürel farklılıkların yönetiminin giderek daha fazla önem kazanması, farklı kültürlere mensup toplumlarda başarılı bir sosyal yaşam için iletişim stratejileri ve halkla ilişkiler faaliyetlerini daha önemli hale getirmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığında bu kitapta toplumsal kabul ve uyum sağlamada yerel yönetimlerin çok kültürlü bir kentin yerel aktörü olarak kentte yaşayan çeşitli farklı etnik yapıdaki vatandaşlarına yönelik gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler stratejileri anlatılmıştır. “Bu kitap çalışması, uzmanlık alanım olan kültür ve iletişim disiplinine katkı sağlamak açısından özellikle çok kültürlü ortamlarda halkla ilişkiler yaklaşım ve stratejileri bağlamında literatüre katkı, model ve öneri oluşturabilmek adına önemsediğim bir çalışma olmuştur. Kültürlerarası iletişim, toplumların kendilerini farklı etnik yapıdaki topluluklara anlatabilmelerini ve uyum içinde bir arada yaşayabilmelerini sağlayan en etkili araçtır. Halkla ilişkiler disiplini ise özünde bir stratejik bir iletişim faaliyeti olduğundan dolayı, kültürün dinamik yapısının halkla ilişkilerin seyrini de etkilediği bir gerçektir. Kültürlerarası ilişkiler çerçevesinden bakıldığında kültür iletişimi etkiler ve nihayetinde ondan etkilenerek şekillenmeye devam eder. Dolayısıyla kültür kavramını halkla ilişkiler disiplini ile kavramsal olarak ilişkilendirmeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, farklı toplumlar arası kültürlerarası etkileşimlerin günümüzde daha fazla yaşanması ve toplumsal kabul ve uyum için kültürel farklılıkların yönetiminin giderek daha fazla önem kazanması, farklı kültürlere mensup toplumlarda başarılı bir sosyal yaşam için iletişim stratejileri ve halkla ilişkiler faaliyetlerini daha önemli hale getirmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığında bu kitapta toplumsal kabul ve uyum sağlamada yerel yönetimlerin çok kültürlü bir kentin yerel aktörü olarak kentte yaşayan çeşitli farklı etnik yapıdaki vatandaşlarına yönelik gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler stratejileri anlatılmıştır.”