Halk Kültürü ve Etnoğrafya Terimleri Ansiklopedisi, halk bilimi, etnoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, mantık, sosyoloji, yönetim bilimleri, müzik, tiyatro, sanat tarihi, hukuk, tıp, arkeoloji, kavramlarının belirli bir bölümünü içine almaktadır. Açıklamalı Halk Kültürü ve Etnografya Terimleri Ansiklopedisi hazırlanırken, halk kültürü ile her yönden ilgili bulunan terimlerin bir arada verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ansiklopedide amaç olarak, halk kül-türü ile uğraşanların genel bir sosyal bilgilenmesi göz önünde tutulmuştur. Böylece değişik yönlerden halk kültürüyle ilgilenen okuyucular bir çok konunun iç içe ve el altında bulunmasıyla büyük kolay-lık elde edeceklerdir. Bu ansiklopedinin, başka bir amacı da, sahada derleme ve inceleme planlayan amatörlere veya uzmanlara ışık tutarak; görme, öğrenme, öğretme, irdeleme ve sergileme safhalarında yardımcı olabilecek ek bil-giler sunmasıdır. Günümüzde Türkiye’de en geçerli ve unutulmaz bir yöntem olan usta-çırak ilişkisi aracılığıyla halk kültürümüzün çeşitli yönleri öğretilmekte ve canlı tutulmaktadır.

Benzer Kitaplar